World Contraception Day 2021:

Mas madaling pag-access sa mga serbisyong ‘family planning’ at pamamahagi ng contraceptives, pinanawagan sa kabila ng pandemya

Lubhang pinahina ng pandemiya ang pagsasagawa ng mga serbisyo ukol sa pagpa-plano ng pamilya o “family planning,” at ang pamimigay ng “contraceptives” sa buong bansa, na nagdulot ng masamang epekto sa kagalingan o “well-being” ng mga pamilya at kababaihang Pilipino.

Dahil naantala sa mga prayoridad ngayong pandemya, itinutulak ng Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad (Commission on Population and Development, o POPCOM), Kagawaran ng Kalusugan (Department of Health) at Bayer Philippines na tumaas ang antas ng kaalaman sa kalagayan ng “reproductive health” ng bansa sa pagdiriwang ng World Contraception Day (WCD2021) ngayong taon.

Ayon sa kanila, maaari itong makamit sa pamamagitan ng mas pinaigting na pag-suporta sa mga programa sa pagpaplano ng pamilya, at mas pinataas na kamalayan sa mga probisyon ng Batas Republika (Republic Act) 10354, o ang “Responsible Parenthood and Reproductive Health Law.” Maaari itong mangyari sa pamamagitan ng mga “partnerships” sa mga magkakaugnay na ahensiya ng gobyerno at mga yunit ng pamahalaang lokal, ang pribadong sektor, “civil society organizations,” akademya, ang media, at iba pang tagapagtaguyod na may kaperehong layunin.

Sa nakaraang World Population Day 2021 nitong Hulyo, iniulat ng POPCOM na, bagamat may mga dumagdag sa kabuuang 8 milyong Pilipinong kababaihan at kalalakihan na nakinabang sa mga makabagong serbisyong family planning noong 2020, malamang naman na “pinadapa” ng pandemya ang kanilang pag-access sa mga programang “reproductive health.” Maaari itong magdulot ng pagtaas ng dami bilang ng mga di planadong pagbubutis lalo na sa hanay ng mga kabataan, pagkamatay ng mga ina o “maternal mortality,” at kaso ng karahasan batay sa kasarian o “gender-based violence.”

“Sa buong mundo, lubhang pinahirapan ng paglaganap ng Covid-19 ang pagkakamit at pagpapahalaga sa napakaraming kabutihang maidudulot ng ‘contraception’,” pagdiin ni POPCOM Executive Director Juan Antonio Perez III, MD, MPH. “Kailangan na maipagpatuloy natin ang pagsuporta sa pansariling pangangailangan sa pagpaplano ng pamilya, at gawing mas madaling makakuha ang “contraceptives” ng mas maraming Pilipino—lalo na ngayong panahon ng Pandemya—kung kailan ang naitatag nating mga plano para sa ating mga kababayan ay maaaring masira ng sakunang pangkalusugan na ito.”

Habang mas pinapalalim ng pandemya ang mga hindi pagkakapantay, at inilalabas ang mga kahinaan ng mga sistemang panlipunan at pang-ekonomiya, binigyang-diin ng WCD 2021 ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng mga “partnerships” sa mga ahensiya ng gobyerno at iba pang mga institusyon, at ang pagpapalaganap ng kamalayan sa pagpaplano ng pamilya. Sa ika-labinlimang taon ng WCD, naka-tuon ang pagdiriwang sa pagpapalakas ng mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan, upang sila ay makapagpasya nang may sapat na kaalaman sa kanilang “reproductive health,” na may pag-asang matatamasa nila ang malusog at mabungang pamumuhay.

Pinangunahan ng POPCOM, DOH at Bayer Philippines ang mga gawaing lokal ng WCD nitong Huwebes, Setyembre 23. Nagsama-sama ang mga opisyal at ehekutibo ng mga naturang ahensya ng gobyerno at kumpanyang pharmaceutical upang pag-usapan ang mga napapanahong paksa tungkol sa paggamit ng mga contraceptives at pagtanggap nito sa Pilipinas, ayon sa 2020 RPRH Law Annual Report. Nagbigay din si Perez ng mga bagong kaganapan tungkol sa Executive Order 141.